Yükleniyor
ROBOYT

Trafik Sigortası & Kasko

Trafik Sigortacılığı Nedir ?  

Trafik Sigortacılığı ;  üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren ya da  sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamak üzerine kurulmuştur. Komisyona bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir. Dolayısıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Komisyona yaptığınız başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilecek  ancak hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığınızı ispatlayacak bütün belgeleri sigortacınıza  ulaştırmanız, daha sağlıklı bir karar verilmesi bakımından önem taşımaktadır. Sisteme üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda öncelikle bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvurmanız gereklidir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai yazı talebinizi karşılamadıysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü (Trafik Sigortasında 15 gün) içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz. Komisyonun başvurunuzu değerlendirmeye alabilmesi için Zorunlu Sigortalar hariç, uyuşmazlık konusu rizikonun ilgili kuruluşun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Zorunlu Sigortalarda ise kuruluşun Komisyonumuza üye olup olmadığına bakılmaksızın, 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için Komisyonumuza başvuru yapılabilmektedir. 

Başvuru Nasıl Yapılır ? 

Başvuru formunuza, Başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir kimlik belgesi ( Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b.) fotokopisi, sigorta sözleşmeniz/poliçeniz ve talebinizle ilgili diğer belgelerin yanında, başvuru  ücretinin yatırıldığını gösteren banka makbuzunu da eklemeyi unutmayınız. Başvuru aşamasıyla ilgili her türlü sorunuz için Komisyondan bilgi alabilirsiniz. 

Başvuru Ücreti Nedir 

Komisyonumuza başvuruda bulunurken, başvurunuza konu uyuşmazlığın miktarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen başvuru ücretini, Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve İnternet Şubesinden yapacağınız ödemeler de dahil olmak üzere,  Kurum Tahsilat Menüsünü kullanarak Sigorta Tahkim Komisyonu hesabına yatırabilirsiniz. İnternet üzerinden (EFT) yatırılacak başvuru ücretlerinin T.C. Ziraat Bankası Bağlarbaşı Şubesi 50256701-5015 numaralı hesaba yatırılması gerekmektedir (Şube Kodu: 0824). Başvuru ücretini yatırdıktan sonra banka dekontunun bir örneğini gerekli diğer belgelerle birlikte Komisyona ulaştırmayı unutmayınız. 

 - Komisyonumuza yatırılacak ücretlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

1- Başvurunuzun hiç bir aşamasında Komisyonca Kredi kartı bilgileriniz istenmemektedir.  

2- Komisyona yapılan başvuru sonrasında, uyuşmazlık tutarının arttığı durumlarda ( ıslah ) eksik bir harç görüldüğünde Komisyon yetkili personel veya dosyanın ilgili hakeminin kurumsal mail adresinden tarafınıza bildirim yapılmakta olup, hiç bir surette Komisyon banka hesap numaralarının haricinde bir hesaba ücret istenmemektedir.  

3- Bilirkişi görevlendirilmesine karar verildiğinde, kurumsal mail adresimizden tarafınıza ara karar gönderilmektedir. Ara kararı incelendikten sonra bilirkişi ücretinin yatırılması düşünülüyorsa ara kararda belirtilen Sigorta Tahkim Komisyonu hesaplarına yatırmanız gerekmektedir. 

Kasko’nun Trafik Sigortasından Farkı Nedir ?  

Kasko Sigortası, sigorta sahibine poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara taşıtının, araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda oluşan hasarlara yönelik tazminat ödenmesini sağlar. Anadolu Sigorta Birleşik Kasko Sigortası poliçe kapsamına bağlı olarak aracınız onarımdayken ikame araç sağlama hizmeti ve yolda kalma durumunda çekici hizmeti sunarak size ve sevdiklerinize güven ve huzur sağlar .Ayrıca Anadolu Sigorta Birleşik Kasko Sigortası aracınızla karşı tarafa vereceğiniz maddi veya bedeni zararlara karşı ihtiyari mali sorumluluk teminatını sınırsız veren sektörün ilk sigorta şirketidir. İhtiyari mali sorumluluk teminatı ile aracınızla karşı tarafa vereceğiniz maddi veya bedeni zararlarda trafik sigortası limitlerinin yetersiz kalması durumunda bu teminat devreye girmektedir.

E-Posta Gönderin. Hemen Arayın!